Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-303/20 2020-02-10
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-02-03 ĮSAKYMO <br> NR. A30-223/20 „DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „TARECO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-02-03 ĮSAKYMO

NR. A30-223/20 „DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „TARECO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 10 d.   Nr. A30- 303/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. A30-223/20 „Dėl leidimo filmuoti filmą „Tareco“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Virtus Mediae“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „Tareco“ (prireikus suderinti nustatyta tvarka ir aptverti automobilių stovėjimo vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. nuo 2020 m. vasario 13 d. 20 val. iki vasario 16 d. 16 val. filmuoti Lukiškių skersgatvyje, draudžiant transporto priemonių eismą (išskyrus gyventojų ir aptarnaujantį transportą) ir rezervuojant automobilių stovėjimo vietas;

1.2. 2020 m. vasario 14 d. 6–20 val. ir vasario 15 d. 6–20 val. privežti ir pastatyti filmavimo įrangą prie elektros transformatorinės Lentpjūvių skersgatvyje šalia pastato Lentpjūvių skg. 10.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią