Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-492/20 2020-03-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO <br> 30-ŲJŲ METINIŲ RENGINIUS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO

30-ŲJŲ METINIŲ RENGINIUS

 

2020 m. kovo 3 d.   Nr. 30-492/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Protokolo skyriui organizuoti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ųjų metinių renginius:

1.1. 2020 m. kovo 10 d. 15–16 val. rengti repeticiją Nepriklausomybės aikštėje (netrukdant eismui);

1.2. 2020 m. kovo 11 d. 9 val. gėlių padėjimo ceremoniją prie paminklo „Žinia“ Nepriklausomybės aikštėje, 12.00–12.30 val. trijų Baltijos šalių vėliavų pakėlimo ceremoniją Nepriklausomybės aikštėje;

1.3. 2020 m. kovo 11 d. 10 val. Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremoniją aikštėje prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos pastato, o ceremonijai pasibaigus žygiuoti Totorių gatve, Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės;

1.4. 2020 m. kovo 11 d. nuo 12.30 val. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos, Lietuvos kariuomenės orkestro ir renginio dalyvių šventinę eiseną nuo Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu, Šventaragio gatve iki Katedros aikštės, o iš jos Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopai kartu su Lietuvos kariuomenės orkestru žygiuoti L. Stuokos-Gucevičiaus, Liejyklos gatvėmis iki Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos aikštės.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. užtikrinti švarą ir tvarką visų renginių metu, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti renginių metu ar dėl nelaimingų atsitikimų;

2.2. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.3. užtikrinti tvarkingą eisenos kolonos suformavimą ir judėjimą gatve, dalyvių saugumą renginių ir eisenos metu.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką renginių metu, užtikrinti saugų eismą ir riboti transporto eismą eisenos metu;

3.2. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui prieš renginius paruošti ir sutvarkyti jų vietas, o pasibaigus renginiams sutvarkyti teritorijas.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus renginių metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Į pradžią