Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-520/20 2020-03-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-02-06 ĮSAKYMO <br> NR. A30-263/20 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KAZIUKO MUGĘ“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-02-06 ĮSAKYMO

NR. A30-263/20 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KAZIUKO MUGĘ“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 4 d.   Nr. 30-520/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. A30-263/20 „Dėl leidimo organizuoti Kaziuko mugę“:

1. Išdėstau 1.3 papunktį taip:

„1.3. 2020 m. kovo 4 d. 8 val. pradėti LED ekrano statymo darbus Katedros aikštėje, o 9 val. pradėti tilto statymo darbus Gedimino prospekto dalyje priešais Vinco Kudirkos aikštę, įrengiant laikinuosius aukščio ribojimo ženklus;“.

2. Išdėstau 3.1 papunktį taip:

„3.1. nuo 2020 m. kovo 4 d. 9 val. iki kovo 9 d. 6 val. draudžiamas transporto eismas Gedimino prospektu nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės, išskyrus mugės transportą;“.

3. Išdėstau 4.3.4–4.3.7 papunkčius taip:

„4.3.4. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2020 m. kovo 4 d. 9 val. iki kovo 8 d. 18 val. pakelti stulpelius Gedimino prospekte ties Šventaragio gatve, o 2020 m. kovo 6 d. 6.30–10.00, 14.30–15.30 val. nuleisti stulpelius;

4.3.5. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ nuo 2020 m. kovo 4 d. 9 val. iki kovo 9 d. 6 val. įrengti stulpelius ir atitvarus, ribojančius patekimą į Gedimino prospektą iš Totorių,
K. Sirvydo ir Odminių gatvių;

4.3.6. nuo 2020 m. kovo 4 d. 9 val. iki kovo 9 d. 6 val. nestatyti stulpelių Gedimino prospekte ties pastatu Gedimino pr. 12;

4.3.7. nuo 2020 m. kovo 4 d. 9 val. iki kovo 9 d. 6 val. pakelti stulpelius Gedimino prospekte ties Vilniaus gatve, o 2020 m. kovo 6 d. 14.30–15.30 val. nuleisti stulpelius;“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Į pradžią