Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-536/20 2020-03-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI FIZIKŲ DIENOS ŠVENTĘ „FIDI 52“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI FIZIKŲ DIENOS ŠVENTĘ „FIDI 52“

 

2020 m. kovo 5 d.   Nr. 30-536/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Kornelijai Račkauskaitei organizuoti fizikų dienos šventę FIDI 52:

1.1. 2020 m. kovo 24 d. 10 val. iškabinti vėliavėles su FIDI 52 simbolika ir iki balandžio 5 d. 12 val. laikyti iškabintas ant gatvės apšvietimo stulpų Saulėtekio alėjoje, Antakalnio, Šeimyniškių gatvėse, Konstitucijos prospekte, Olandų, Antakalnio, Minsko gatvių transporto žieduose;

1.2. 2020 m. balandžio 4 d. 15 val. šventės dalyviams su policijos palyda važiuoti nuo Saulėtekio alėjos (iš Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto) Nemenčinės plentu, Lizdeikos ir Antakalnio gatvėmis, Olandų gatvės transporto žiedu, per Žirmūnų tiltą, Šeimyniškių gatve, Konstitucijos prospektu, Geležinio Vilko ir A. Goštauto gatvėmis iki Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, toliau šventės dalyviams eiti su FIDI 52 atributu nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų Gedimino prospektu, Šventaragio ir Universiteto gatvėmis iki Vilniaus universiteto centrinių rūmų.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. palaikyti švarą ir tvarką šventės metu, o jai pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl šventės metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.2. užtikrinti šventės dalyvių saugumą;

2.3. paskirti už vėliavėlių kabinimą ir nuėmimą atsakingus asmenis;

2.4. užtikrinti tvarkingą eisenos dalyvių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčiomis liemenėmis;

2.5. gavus Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus prašymą nukabinti anksčiau, nei buvo numatyta, Konstitucijos prospekte esančias vėliavėles su FIDI 52 simbolika;

2.6. užtikrinti, kad šventės metu būtų naudojamos techniškai tvarkingos, saugumo ir Kelių eismo taisyklių reikalavimus atitinkančios transporto priemonės;

2.7. užtikrinti, kad šventės dalyviai nevartotų alkoholinių gėrimų važiavimo ir eisenos metu;

2.8. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, saugų eismą ir palydą eisenos metu;

3.2. Eismo organizavimo skyriui 2020 m. balandžio 5 d. 16.00–17.30 val.  kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ties Šventaragio, Vilniaus gatvėmis ir ties pastatu Gedimino pr. 12.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 1110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių

Rita Balčiūnienė

 

Į pradžią