Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-121/20 2020-03-13
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMO NR. 40-189 „DĖL RENGINIŲ DERINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMO NR. 40-189 „DĖL RENGINIŲ DERINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 13 d.   Nr. 40-121/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 4.5 papunkčiu,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 40-189 „Dėl Renginių derinimo komisijos nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Renginių derinimo komisijos nuostatus:

1. Išdėstau 11 punktą taip:

11. Jei komisija pritaria renginio organizavimui, sekretorius ar kitas Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus specialistas rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektą.“

2. Išdėstau 12 punktą taip:

„12. Jei komisija nepritaria renginio organizavimui, Savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus specialistas, atsižvelgdamas į komisijos sprendimą ir argumentus, išsiunčia renginio organizatoriui atsakymą.“

3. Išdėstau 15.9 papunktį taip: 

„15.9. pasirašyti su Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistu ir organizacijos, teikiančios bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas toje teritorijoje, įgaliotu atstovu renginio teritorijos prieš ir po renginio (sutvarkius teritoriją, bet ne vėliau kaip kitą dieną) priėmimo ir perdavimo aktą;“.

4. Išdėstau 5.11 papunktį taip:

„15.11. triukšmo lygio matavimų vietas ir laiką iš anksto suderinti su Viešosios tvarkos skyriumi. Matavimų rezultatai turi būti nedelsiant (ne vėliau kaip praėjus 5 darbo dienoms po koncerto) pateikti Administracinės veiklos skyriui;“.

5. Išdėstau 15.17 papunktį taip:

„15.17. prireikus elektros energijos tiekimo iš Vilniaus gatvių apšvietimo sistemos, sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;“.

6. Išdėstau 15.29 papunktį taip:

„15.29. numatyti ir su Eismo organizavimo skyriumi suderinti (iki nustatytos datos) eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;“.

7. Išdėstau 15.30 papunktį taip:

„15.30. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti ir pasibaigus renginiui nuimti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Į pradžią