Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 30023122
Rasta dokumentų: 27 Rodyti po:
1. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ, TAIP PAT VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS NARIŲ, ASMENŲ, PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VADOVO PASKIRTŲ ATLIKTI SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS, PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ TIKRINIMO IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ
2. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ
3. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO - SKYRIMO VILNIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI) PROGIMNAZIJOS DIREKTOREI D. K.
4. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VILNIAUS SPECIALIOJO LOPŠELIO-DARŽELIO (DUOMENYS NESKELBTINI) DIREKTOREI R.K.
5. DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2005-07-20 SPRENDIMO NR. 1-890 „DĖL ASMENŲ, DIRBANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
6. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS - ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS DIREKTORIUI H. U.
7. DĖL TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
8. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
9. DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS IRENAI VAICEKAUSKIENEI SKYRIMO
10. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO TVIRTINIMO
11. DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS MINDAUGUI KUNCAIČIUI SKYRIMO
12. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS IRENAI KRAKAUSKIENEI SKYRIMO
13. DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS VALDEREZAI SADAUSKAITEI SKYRIMO
14. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS DOLITAI GUDYNIENEI SKYRIMO
15. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS VAIVAI KIRSNIENEI SKYRIMO
16. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS RIMAI PEČKIENEI SKYRIMO
17. DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS ALEI RADŽIUVIENEI SKYRIMO
18. DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS ALGIMANTUI VAITKUI SKYRIMO
19. DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS LIUTAURUI DAUGIRDUI SKYRIMO
20. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS DAIVAI SAVICKIENEI SKYRIMO
21. DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS ALGIUI STRELČIŪNUI SKYRIMO
22. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS KOKYBĖS VADOVO, PATVIRTINTO 2007-02-07 ĮSAKYMU NR. 30-174, PAKEITIMO
23. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS KOKYBĖS VADOVO IR PROCEDŪRŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO
24. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS DANGUOLEI FOKIENEI SKYRIMO
25. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS JUOZUI KERŠIUI SKYRIMO
26. DĖL CIVILINĖS SAUGOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGINĖMIS PRIEMONĖMIS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
27. DĖL ROMUALDO STASEVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ DARBO