Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 30209888
Rasta dokumentų: 15 Rodyti po:
1. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ KOKYBĖS IR JŲ PARENGIMO IR PATEIKIMO NUSTATYTU TERMINU UŽTIKRINIMO
2. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS IR ŠIO SKYRIAUS PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
3. DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI (PRIEDAS)
4. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUTARČIŲ IR SUSITARIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
5. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO
6. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO
7. DĖL TURTO DEPARTAMENTO RENGIAMŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMŲ FORMŲ TVIRTINIMO
8. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DEPARTAMENTŲ RENGIAMŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ FORMŲ TVIRTINIMO
9. DĖL TARYBOS 2011-04-06 SPRENDIMO NR. 1-2070 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
10. DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2012-05-02 SPRENDIMO NR. 1-545 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO“
11. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO
12. INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS
13. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEKRETORIATO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO
14. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO
15. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO METODIKOS TVIRTINIMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO