Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumentas: 30250687
Rasta dokumentų: 13 Rodyti po:
1. DĖL MOKĖJIMO UŽ TEIKIAMAS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS SUTARČIŲ FORMŲ TVIRTINIMO
2. DĖL PAGALBOS PINIGŲ VAIKUS GLOBOJANTIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS SKYRIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
3. DĖL PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO V. N. ŠEIMAI
4. DĖL PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO E. M. ŠEIMAI
5. DĖL PAGALBOS PINIGŲ ŠEIMOMS, ŠEIMYNOMS, GLOBOJANČIOMS (BESIRŪPINANČIOMS) VAIKUS, IR BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, PRIŽIŪRINTIEMS VAIKUS, SKYRIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
6. DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2014-12-03 SPRENDIMO NR. 1-2160 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
7. DĖL PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO O. L.
8. DĖL PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO JANINOS LAZUTKIENĖS ŠEIMAI
9. DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ IR 2017 METŲ VEIKLOS PLANŲ TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
10. DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ IR 2017 METŲ VEIKLOS PLANŲ TVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
11. DĖL PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO D. P.
12. DĖL PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO V. U. IR D. U. ŠEIMAI
13. DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-03-23 ĮSAKYMO NR. 30-581 „DĖL PAGALBOS PINIGŲ ŠEIMOMS, GLOBOJANČIOMS (RŪPINANČIOMS) AR PRIŽIŪRINČIOMS NESUSIETUS GIMINYSTĖS RYŠIAIS VAIKUS, SKYRIMO IR PANAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO