Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 129 1996-05-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.129

1996 05 29

 

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo

 

            Vilniaus miesto taryba

NUSPRENDŽIA:

            1. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės draustinių bei saugomų kraštovaizdžio objektų schemai (pridedama).

            2. Įsteigti vietinės reikšmės draustinius, nurodytus Vilniaus miesto savivaldybės steigiamų draustinių sąraše, pagal 1 priedėlį.

            3. Paskelbti saugotinais objektus, nurodytus Vilniaus miesto saugomų kraštovaizdžio objektų sąraše, pagal 2 priedėlį.

            4. Įpareigoti Vilniaus miesto valdybą iki 1996 m. spalio 1 d. patvirtinti draustinių ribų planus (M 1:2000), saugomų kraštovaizdžio objektų schemas (M 1:500) ir draustinių naudojimo nuostatus.

 

 

     Meras                    Alis Vidūnas

 

Vilniaus miesto tarybos

1996 m.  gegužės 29d.

sprendimo Nr. .129

1 priedėlis

 

Steigiamų savivaldybės draustinių sąrašas

 

Eil.Nr.

Draustinio pavadinimas

Rūšis

Plotas(ha)

Steigimo tikslas

1

Aukštagirio

geomorfologinis

244

išsaugoti Medininkų moreninės aukštumos šiaurinio pakraščio fragmentą - įspūdingų parametrų (ilgis ~3 km, plotis ~1 km, santykinis aukštis 40 m) elipsės formos erozinį palikuonį

2

Šeškinės šlaitų

geomorfologinis

38

išsaugoti fliuvioglacialinių Neries slėnio šlaitų fragmentą

3

Vokės senslėnio šlaitų

geomorfologinis

183

išsaugoti Vokės fliuvioglacialinio senslėnio šlaitinę juostą (daugiau nei 3 km ilgio, 400-800 m pločio ir 25-35 m santykinio aukščio jos atkarpą)

4

Valakampių klonio

geomorfologinis

79

išsaugoti unikalų tarpledynmečio Neries slėnio fragmentą

5

Vokės

hidrografinis

141

išsaugoti natūralią ir vaizdingą Vokės žemupio slėnio atkarpą

6

Veržuvos

hidrografinis

180

išsaugoti vieną iš nedaug belikusių, sąlyginai mažai transformuotą, mažųjų tėkmių Vilniaus mieste

7

Tapelių

kraštovaizdžio

106

išsaugoti Neries senslėnio lygumoje išsiskiriančios ežeringos Antavilių rinos dalį

8

Naujojo Lentvario

botaninis

200

išsaugoti plotą, pasižymintį ekotopų (miškų, pievų, pelkių) rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, bei bendrijų įvairove

9

Cedrono aukštupio

kraštovaizdžio

28

išsaugoti  upelio aukštupio aplinką,  upelio slėnį su šlaituose esančiomis pievomis ir pavieniais ąžuolais

10

Panerių erozinio kalvyno

kraštovaizdžio

826

išsaugoti Neries paslėnio zonoje esantį erozinį kalvyną, gausias retųjų augalų (tamsialapio skiautalūpio, žaliosios plateivės, dirvinio česnako) augimvietes; kultūros ir istorijos objektus (Vilniaus - Kauno geležinkelio tunelį ir senojo Vilniaus - Kauno kelio atkarpą su valstybinės reikšmės istorijos paminklu)

2000 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 49 redakcija

 

Meras                                                                                                                                     A.Vidūnas

Vilniaus miesto tarybos

1996 m. gegužės 29. d.

sprendimo Nr. 129

2 priedėlis

 

Savivaldybės saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašas

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Vieta

Pastabos

 

1

Geologiniai

Valakampių atodanga

 

Valakampiai, Neries slėnis

 

atodangos apatinėje dalyje esantis Snaigupėlės tarpledynmečio gitijos 3-4 m storio sluoksnis

 

2

Hidrogeologiniai

Vingio parko šaltinis

 

Vingio parkas

 

 

3

Geomorfologiniai

Gariūnų sufozinis cirkas

 

Neries slėnis

 

4

Rokantiškių kalva

Rokantiškės

aukščiausias Vilniaus mieste taškas - 230,7 m abs. a. (plotas - 5 ha)

5

Atragis Sudervėlės slėnyje

 

raiškus atragis Sudervėlės paslėnyje (plotas - 15,0 ha)

 

6

Botaniniai

Kardalapio garbenio augimvietė

 

Panerių g-jos 22 kv. 9, 25, 26 sklypai

 

auga kardalapis garbenis,įrašytas į Raudonąją knygą; plotas 10,5 ha

7

Augalų rūšių, įrašytų į Raudonąją knygą, augimvietė

Cedrono upelio slėnis

augalinę dangą sudaro plačialapių miškai su gausia rūšių žoline danga, pavieniai seni ąžuolai upelio pakrantėse ir šlaituose. Auga rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą (plačialapis begalis, dėmėtoji gegūnė, miškinė monažolė), plotas 6,5 ha

8

Kanadinė tuopa

Pilių parkas

storiausias medis mieste (skersmuo 1,7 m)


9

Medžių grupė

Pilių parkas

vinkšnos, paprastojo klevo ir triliemenės Krymo liepos grupė


2

 


Eil.Nr.

Pavadinimas

Vieta

Pastabos

10

Medžių grupė

Pilių parkas

Švedlerio raudonlapės formos paprastųjų klevų grupė

11

Medžių grupė

Pilių parkas

skirpsto ir sidabrinės liepos grupė

12

Liepų grupė

Pilių parkas

trijų hibridinių paprastųjų liepų grupė

13

Kaštonų ratas

Pilių parkas

trisdešimt penkių kaštonų ratas

14

Ąžuolas

Sereikiškių parkas

 

15

Medžių grupė

Sereikiškių parkas

kaštono, klevo ir ąžuolo grupė

16

Keturių ąžuolų grupė

Sereikiškių parkas

 

17

Medžių grupė

Sereikiškių parkas

dviejų Amūro kamštenių ir Krymo liepos grupė

18

Keturliemenė didžialapė liepa

Sereikiškių parkas

 

19

Keturliemenis uosis

Sereikiškių parkas

 

20

Uosis

Sereikiškių parkas

 

21

Dešimtkamienis gluosnis

Sereikiškių parkas

 

22

Pušis

Kalnų parkas

 

23

Liepa

Sapiegų parkas

 

24

Ąžuolai

Menininkų rūmų parkas.

 

25

Filologų beržas.

Vilniaus universitetas

 


26

Liepa

Vilniaus universitetas

M. Daukšos kieme

27

S. Daukanto atminimo ąžuolas.

Vilniaus universitetas

 

28

Uosis

Vilniaus universitetas

A. Mickevičiaus kieme


3

 


Eil.Nr.

Pavadinimas

Vieta

Pastabos

29

Medžių grupė

Vilniaus universitetas

Observatorijos kiemo senmedžiai

30

Kaštonas

Šiltadaržio g-vė

 

31

Senmedžiai

Medianos kolegijos kiemas

 

32

Kedrinė pušis

Antakalnio parkas

 

33

Aštuonių klevų ratas

Vileišių sodyba (Lituanistikos institutas)

 

34

Uosis

Rožių alėja

 

35

Keturliemenė liepa

Žvėrynas

 

36

Pušis

Žvėrynas

 

37

Liepa

Žvėrynas

 

38

Glaustašakis ąžuolas

Sėlių g-vė

 

39

Mažalapė liepa

Lazdynai

 

40

Liepų alėja

Vingio parkas

 

 

Meras                                                                                                  A.Vidūnas

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 49 - 2000-07-04
Dėl Vilniaus miesto tarybos 1996 05 29 sprendimo Nr. 129 dalinio pakeitimo
Į pradžią