Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-760 2006-08-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GAUNAMŲ DOVANŲ ĮVERTINIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAUNAMŲ DOVANŲ ĮVERTINIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO

 

  2006 m. rugpjūčio 28 d. Nr.   40-760

Vilnius

 

Neteko galios 2020 04 02 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-169/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-169/20 - 2020-04-02
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS GAUTŲ DOVANŲ IR REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, ĮVERTINIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Į pradžią