Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1456 2006-12-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

VILIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


SPRENDIMAS

DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 6 d. Nr. 1-1456

Vilnius

 

            Neteko galios 2014 12 03 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2160 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1992 - 2011-02-18
DĖL TARYBOS 2006-12-06 SPRENDIMO NR. 1-1456 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1276 - 2013-06-05
DĖL TARYBOS 2006-12-06 SPRENDIMO NR. 1-1456 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2160 - 2014-12-03
DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Į pradžią