Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-845 2006-12-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ROMUALDO STASEVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ DARBO

 

  2006 m. gruodžio 8 d. Nr.   41-845

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 234 straipsniu ir 237 straipsnio 1 dalies 3 punktu:

  1. S k i r i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Finansų ir ūkio priežiūros skyriaus specialistui Romualdui Stasevičiui drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo už tai, kad jis 2006 m. lapkričio 2 d. 13.45 val. buvo neblaivus darbo vietoje ir darbo laiku, todėl pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus    2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 54.8 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 6.16 punkto bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228 straipsnio ir 235 straipsnio 2 dalies 8 punkto reikalavimus. 

  2. A t l e i d ž i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Finansų ir ūkio priežiūros skyriaus specialistą Romualdą Stasevičių iš darbo nuo 2006 m. gruodžio 11 d. išmokant jam kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas už 2005-06-06–2006-06-05 darbo metus (liko 7 kalendorinės dienos) ir 2006-06-06–2006-12-11 dirbtą laiką (priklauso 28 kalendorinės dienos už visus metus).

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

 

Į pradžią