Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-33 2007-01-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS JUOZUI KERŠIUI SKYRIMO

 

  2007 m. sausio 10 d. Nr.   41-33

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 234 straipsniu ir 237 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

s k i r i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir bendrųjų reikalų departamento Civilinės saugos tarnybos Valkininkų valstybės rezervo sandėlio sandėlininkui Juozui Keršiui drausminę nuobaudą – pastabą už tai, kad jis 2006 m. gruodžio 14 d. apie 12 val. pasišalino iš darbo vietos darbo laiku, neinformuodamas apie tai tiesioginio vadovo, todėl pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 12 ir 54.10 punktų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 7.1 punkto ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228 straipsnio reikalavimų nuostatas.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

 

Į pradžią