Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-239 2007-02-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS KOKYBĖS VADOVO, PATVIRTINTO 2007-02-07 ĮSAKYMU NR. 30-174, PAKEITIMO

 

  2007 m. vasario 9 d. Nr.   30-239

Vilnius

 

Neteko galios 2008 04 09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-387 "Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos kokybės vadovo ir procedūrų aprašų tvirtinimo".

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-387 - 2008-04-09
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS KOKYBĖS VADOVO IR PROCEDŪRŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO
Į pradžią