Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-147 2007-02-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS ALGIUI STRELČIŪNUI SKYRIMO

 

  2007 m. vasario 20 d. Nr.   41-147

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 29 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

s k i r i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Lazdynų seniūnui Algiui Strelčiūnui tarnybinę nuobaudą – pastabą už tai, kad jis pabandė atspausdinti 20 egzempliorių 16 lapų spirale įrištų spalvotų informacinių leidinių apie Lietuvos savivaldybių seniūnų asociaciją iš Savivaldybės finansinių išteklių, taip pat uždarajai akcinei bendrovei „Ciklonas“, teikiančiai Savivaldybei kopijavimo paslaugas, užsakė pagaminti nepagrįstai didelį kiekį, t.y., 12000 egzempliorių informacinių nespalvotų lankstinukų apie Lazdynų seniūnijos veiklą bei 1200 egzempliorių spalvotų lankstinukų už 2484 (du tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis) litus. Tokiais savo veiksmais Algis Strelčiūnas pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 54.4 ir 54.9 punktų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos  20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 7.4 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.  birželio 24 d.  nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 4.2 punkto, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 10 punkto, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

 

Į pradžią