Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-406 2007-05-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS LIUTAURUI DAUGIRDUI SKYRIMO

 

  2007 m. gegužės 8 d. Nr.   41-406

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 29 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

s k i r i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Analizės ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiajam specialistui Liutaurui Daugirdui tarnybinę nuobaudą – pastabą už tai, kad jis neinformavo tiesioginio vadovo apie negalėjimą atvykti į darbą 2007 m. balandžio 19 d. bei nuolat vėluodavo į darbą ir išvykdavo iš darbo anksčiau nustatyto laiko:  kovo 21 d. atvyko į darbą 8.26 val., kovo 23 d. atvyko į darbą 11.01 val., o išvyko 16.43 val., kovo 27 d. atvyko į darbą 8.26 val., kovo 29 d. atvyko į darbą 10.51 val., o išvyko 16.27 val., kovo 30 d. atvyko į darbą 8.34 val., balandžio 2 d. atvyko į darbą 9.44 val., balandžio 3 d. atvyko į darbą 8.08 val., o išvyko 16.41 val., balandžio 5 d. atvyko į darbą 8.31 val., o išvyko 13.24 val., balandžio 6 d. atvyko į darbą 8.15 val., balandžio 11 d. atvyko į darbą 9.40 val., balandžio 12 d. atvyko į darbą 8.29 val., o išvyko        16.51 val., balandžio 13 d. atvyko į darbą 8.45 val., o išvyko 16.12 val., balandžio 16 d. atvyko į darbą 8.17 val., balandžio 17 d. atvyko į darbą 8.16 val., taip pat apie tai nepranešdamas tiesioginiam vadovui. Tokiais veiksmais L. Daugirdas pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 53.14 ir 53.10 punktų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 7.1 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 2.5 punkto bei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 6 punkto reikalavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią