Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-554 2007-06-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS ALGIMANTUI VAITKUI SKYRIMO

 

  2007 m. birželio 15 d. Nr.   41-554

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 29 straipsnio 3 dalies 2 punktu,

s k i r i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Antakalnio seniūnui Algimantui Vaitkui tarnybinę nuobaudą – papeikimą už tai, kad jis netinkamai vykdė savo pareigas, t.y., iki 2007 m. gegužės 1 d. nepateikė Energetikos ir ūkio departamentui seniūnijos kiemų ir teritorijų remonto darbų paraiškų, per įstatymo nustatytą terminą neatsakė į gautus gyventojų skundus ar prašymus arba apskritai neparengė atsakymų. Tokiais veiksmais A. Vaitkus pažeidė  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 41-224 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūno pareigybės aprašymo 15, 36 ir 39 punktų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 7.1 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr.40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 53.1 ir 53.3 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės tarnautojų etikos taisyklių  2.2, 2.3 ir 2.5 punktų, Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 4 punkto ir  Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio reikalavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią