Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-553 2007-06-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS ALEI RADŽIUVIENEI SKYRIMO

 

  2007 m. birželio 15 d. Nr.   41-553

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 29 straipsnio 3 dalies 2 punktu,

s k i r i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Antakalnio seniūnijos vyresniajai specialistei Alei Radžiuvienei tarnybinę nuobaudą – papeikimą už tai, kad ji netinkamai vykdė savo pareigas,  t.y., iki 2007 m. gegužės 1 d. nepateikė Energetikos ir ūkio departamentui seniūnijos kiemų ir teritorijų remonto darbų paraiškų,  neparengė atsakymų į gautus gyventojų skundus ar prašymus. Tokiais veiksmais A. Radžiuvienė pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 53.1 ir 53.3 punktų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 7.1 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės tarnautojų etikos taisyklių  2.2, 2.3 ir 2.5 punktų, Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 4 punkto ir Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio reikalavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią