Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-582 2007-06-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UŽSIENIO KOMANDIRUOČIŲ RENGIMO TVARKOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽSIENIO KOMANDIRUOČIŲ RENGIMO TVARKOS TVIRTINIMO

 

  2007 m. birželio 21 d. Nr.   40-582

Vilnius

 

Neteko galios 2017 11 30 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-593 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės užsienio komandiruočių rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-593 - 2017-11-30
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UŽSIENIO KOMANDIRUOČIŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
Į pradžią