Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-654 2007-07-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS RIMAI PEČKIENEI SKYRIMO

 

  2007 m. liepos 17 d. Nr.   41-654

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

s k i r i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Miesto ūkio skyriaus Viešojo transporto poskyrio vyriausiajai specialistei Rimai Pečkienei drausminę nuobaudą – pastabą už tai, kad ji netinkamai vykdė savo pareigas, t.y., 2007 m. balandžio 24 d.  gavusi užduotį (Nr. 2546923) surinkti informaciją dėl 18 autobuso maršruto ir parengti atsakymą gyventojams mero parašu, neįvykdė jos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais, taip pat neįvykdė 2007 m. gegužės 17 d. mero Juozo Imbraso vizos „Pateikti apklausos rezultatus ir išvadą“. Tokiais veiksmais R. Pečkienė pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228 straipsnio, Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 7.1 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 14 d. sprendimo Nr. 1-202 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos reglamento tvirtinimo“ 24 straipsnio 6 punkto 1 dalies ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 53.3 punkto reikalavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią