Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-1106 2007-11-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS VAIVAI KIRSNIENEI SKYRIMO

 

  2007 m. lapkričio 29 d. Nr.   41-1106

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

s k i r i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Priimamojo vyriausiajai specialistei Vaivai Kirsnienei drausminę nuobaudą – pastabą už tai, kad ji 2007 m. lapkričio 12 d., pirmadienį, po darbo valandų, Savivaldybės administracinio pastato garaže įrengtose persirengimo patalpose vartojo alkoholinius gėrimus ir buvo neblaivi. Tokiais veiksmais V. Kirsnienė pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių  53.2 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 6.9 ir 6.16 punktų bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228 straipsnio reikalavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią