Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-1143 2007-12-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS DOLITAI GUDYNIENEI SKYRIMO

 

  2007 m. gruodžio 6 d. Nr.   41-1143

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

s k i r i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos tarnybos Seniūnijų inspektorių ir mobiliosios pagalbos poskyrio vyriausiajai inspektorei Dolitai Gudynienei drausminę nuobaudą – papeikimą už tai, kad ji 2007 m. lapkričio     8 d. nepagrįstai ir neteisėtai išvežė į Vilniaus vaikų globos centrą „Gilė“ dvi nepilnametes mergaites: Gabrielę Karpovič ir Snežaną Karpičiūtę. Tokiais veiksmais D. Gudynienė pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių  53.1 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 6.2, 6.9 ir 7.1 punktų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų 7 punkto bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228 straipsnio reikalavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią