Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-1156 2007-12-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS VALDEREZAI SADAUSKAITEI SKYRIMO

 

  2007 m. gruodžio 10 d. Nr.   41-1156

Vilnius

 

 

 Neteko galios 2008 09 15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 41-922 "Dėl Valderezos Sadauskaitės grąžinimo į pareigas valstybės tarnyboje".

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 41-1169 - 2007-12-12
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007-12-10 ĮSAKYMO NR. 41-1156 „DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS VALDEREZAI SADAUSKAITEI SKYRIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 41-922 - 2008-09-15
DĖL VALDEREZOS SADAUSKAITĖS GRĄŽINIMO Į PAREIGAS VALSTYBĖS TARNYBOJE
Į pradžią