Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-1153 2007-12-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS IRENAI KRAKAUSKIENEI SKYRIMO

 

  2007 m. gruodžio 10 d. Nr.   41-1153

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

s k i r i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Priimamojo vyriausiajai specialistei Irenai Krakauskienei drausminę nuobaudą – papeikimą už tai, kad ji 2007 m. lapkričio 12 d., pirmadienį, po darbo valandų, Savivaldybės administracinio pastato garaže įrengtoje persirengimo patalpoje piktnaudžiavo alkoholiu, buvo neblaivi ir  tuo diskreditavo Savivaldybės vardą.  Tokiais veiksmais I. Krakauskienė pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių  53.2 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 6.9 ir 6.16 punktų bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228 straipsnio reikalavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią