Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-1168 2007-12-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS MINDAUGUI KUNCAIČIUI SKYRIMO

 

  2007 m. gruodžio 12 d. Nr.   41-1168

Vilnius

 

 

    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 29 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

    s k i r i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilkpėdės seniūnui Mindaugui Kuncaičiui tarnybinę nuobaudą – pastabą už tai, kad jis nurodė viešuosius darbus seniūnijos teritorijoje atliekančiai M. Budrytei valyti seniūnijos patalpas, nors ši funkcija pagal 2007 metų viešųjų darbų programą ir šios programos pagrindu sudarytą darbo sutartį jai nėra priskirta, taip pat netinkamai vykdė pareigą kontroliuoti, kaip įmonės, įstaigos ir organizacijos, daugiabučių ir individualių gyvenamųjų namų savininkai  laikosi miesto tvarkymo ir švaros taisyklių jų eksploatuojamose teritorijose ir jiems tvarkyti priskirtuose plotuose, teritorijos tvarkymo ir priežiūros bei atliekų šalinimo sutarčių nuostatų. Tokiais veiksmais M. Kuncaitis pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių 53.3 ir 54.2 punktų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 30-1127 „Dėl 2007 metų viešųjų darbų programos tvirtinimo“ 2.1 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 41-224 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūno pareigybės aprašymo 19 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 7.1 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio     24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 2.3 punkto,  Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 119 straipsnio reikalavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią