Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-13 2008-01-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARNYBINĖS NUOBAUDOS IRENAI VAICEKAUSKIENEI SKYRIMO

 

  2008 m. sausio 3 d. Nr.   41-13

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

   s k i r i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Priimamojo vedėjai Irenai Vaicekauskienei tarnybinę nuobaudą – pastabą už tai, kad ji 2007 m. lapkričio 12 d., pirmadienį, po darbo valandų, Savivaldybės administracinio pastato garaže įrengtose persirengimo patalpose piktnaudžiavo alkoholiu, buvo neblaivi bei savo elgesiu ir išvaizda diskreditavo Savivaldybės vardą. Tokiais veiksmais I. Vaicekauskienė pažeidė Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus vedėjo 2006 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A98-9(4.1-PD-4) patvirtintų Interesantų aptarnavimo skyriaus Priimamojo vedėjo pareigybės aprašymo 11 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 40-602 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių  53.2 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 6.9 ir 6.16 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintų Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių 2.2 punkto ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 6 punkto  reikalavimus.

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas

 

Į pradžią