Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1014 2009-05-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VŠĮ KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRO VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ<br> TARYBOS SUDARYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRO VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ TARYBOS SUDARYMO

 

2009 m. gegužės 6 d. Nr. 1-1014

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti šią VšĮ kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų tarybą:

Algirdas Gricius – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;

Virginijus Dastikas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Renė Jakubėnaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Kultūros ir meno skyriaus Projektų vadybos poskyrio vedėja;

Eglė Pranckūnienė – Mokytojų tobulinimosi centro direktorė;

Laimutė Kisielienė – Vilniaus pedagoginio universiteto Kultūros ir meno edukologijos instituto dėstytoja choreografė.

2. Laikyti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus              2006 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 30-576 „Dėl VšĮ kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų tarybos tvirtinimo“.

 

 

Meras

Vilius Navickas

 

Į pradžią