Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1198 2009-09-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO AR LIKUSIO BE TĖVŲ GLOBOS VAIKO BEI VAIKO SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO AR LIKUSIO BE TĖVŲ GLOBOS VAIKO BEI VAIKO SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2009 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1-1198

Vilnius

 

 Neteko galios 2014 12 23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-2197 „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2197 - 2014-12-23
DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKO AR LIKUSIO BE TĖVŲ GLOBOS VAIKO BEI VAIKO SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
Į pradžią