Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1574 2011-10-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BENDRAVIMO SU ŽINIASKLAIDA IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKOS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRAVIMO SU ŽINIASKLAIDA IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKOS

 

  2011 m. spalio 28 d. Nr.   30-1574

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 42 straipsniu ir siekdamas užtikrinti teisingos, tikslingos, objektyvios informacijos apie Savivaldybės padalinių ir jos įstaigų veiklą sklaidą bei profesionalų tos informacijos pateikimą:

1. N u s t a t a u,  kad, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyrius vykdo Savivaldybės administracijos padalinių bendravimo su žiniasklaida koordinavimo funkcijas.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. departamentų, skyrių, seniūnijų ir Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovus:

2.1.1. nuolatos teikti Tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyriui aktualią informaciją;

2.1.2. apie ateinančios savaitės planus pranešti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, išskyrus ypač svarbią ir skubią informaciją;

2.1.3. apie svarbią veiklą (įvykius, konferencijas, renginius, spaudos konferencijas, išvažiuojamuosius posėdžius ir pan.) pranešti prieš 5 darbo dienas;

2.2. Tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyrių analizuoti gautą informaciją ir paviešinti visuomenei svarbią ir aktualią informaciją, prieš tai suderinus su meru ir (arba) atitinkamas sritis kuruojančiais mero pavaduotojais, Administracijos direktoriumi.

3. N u s t a t a u,  kad:

3.1. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai visuomenės informavimo priemonių atstovų prašomą informaciją žodžiu ar raštu gali teikti tik suderinę su Tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyriumi;

3.2. Savivaldybės informaciją žiniasklaidai gali teikti Administracijos struktūrinių padalinių ar Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovai arba jų pavaduotojai, prieš tai suderinę su Tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyriumi;

3.3. informacija, reikalaujanti detalios analizės, pagalbos prašymo iš kitų institucijų, paieškos archyvuose ir duomenų bazėse, pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 

Į pradžią