Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-354 2011-12-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 14 d. Nr. 1-354

Vilnius

 

            Neteko galios 2017 05 31 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-993 „Dėl tarybos 2011-12-14 sprendimo Nr. 1-354 „Dėl statinių tinkamos priežiūros taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-993 - 2017-05-31
DĖL TARYBOS 2011-12-14 SPRENDIMO NR. 1-354 „DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Į pradžią