Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-453 2012-02-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-10-05 ĮSAKYMO NR. 30-1430 „DĖL TRAKŲ VOKĖS DVARO ANSAMBLIO PRITAIKYMO IR ADMINISTRAVIMO MODELIO PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-10-05 ĮSAKYMO NR. 30-1430 „DĖL TRAKŲ VOKĖS DVARO ANSAMBLIO PRITAIKYMO IR ADMINISTRAVIMO MODELIO PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

  2012 m. vasario 29 d. Nr.   30-453

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir  29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais:

keičiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. 30-1430 „Dėl Trakų Vokės dvaro ansamblio pritaikymo ir administravimo modelio parengimo darbo grupės sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

„1. S u d a r a u  šią Trakų Vokės dvaro ansamblio pritaikymo ir administravimo modelio parengimo darbo grupę:

   Virginijus Dastikas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretorius (darbo grupės vadovas);

Edita Tamošiūnaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (darbo grupės vadovo pavaduotoja);

Kristina Ulevičiūtė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus pavaduotoja-Kultūros skyriaus vedėja;

Renė Jakubėnaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Onutė Adulčikienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Vaiva Deveikienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miesto  estetikos skyriaus vedėja;

Vytautas Grinius - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento direktorius;

Rima Kavaliauskienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja-Valdymo poskyrio vedėja;

Giedrė Čeponytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų poskyrio vyriausioji specialistė;

Gintaras Džiovėnas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Alfredas Jomantas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tarptautinio, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėjas;

Margarita Jakštonienė – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;

Jonas Ragauskas – Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas;

Edmundas Žalpys – Vilniaus kolegijos Menų fakulteto Kultūrinės veiklos vadybos katedros lektorius (darbo grupės konsultantas);

Loreta Marcinkevičienė – Trakų Vokės bendruomenės kultūros centro direktorė;

Ovidijus Bauša – Trakų Vokės bendruomenės kultūros centro projektų vadovas (darbo grupės sekretorius ir koordinatorius).“.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 

Į pradžią