Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-471 2012-03-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS NARIŲ ATLYGIO UŽ TEIKIAMAS NEMATERIALAUS POBŪDŽIO (INTELEKTINES) PASLAUGAS TAISYKLIŲ IR VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS NARIO ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS NARIŲ ATLYGIO UŽ TEIKIAMAS NEMATERIALAUS POBŪDŽIO (INTELEKTINES) PASLAUGAS TAISYKLIŲ IR VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS NARIO ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO

 

2012 m. kovo 7 d. Nr. 1-471

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu
Nr. 1-659 „Dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1.  Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių atlygio
už teikiamas nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas taisykles;

1.2. Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nario atlygintinų paslaugų  teikimo sutarties formą.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 30-1853 „Dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių darbo apmokėjimo“;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 30-2088 „Dėl Administracijos direktoriaus 2005-11-22 įsakymo Nr. 30-1853
„Dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių darbo apmokėjimo“ pakeitimo“.

3. Įgalioti Miesto plėtros departamento direktorių pasirašyti Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nario atlygintinų paslaugų teikimo sutartis.

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

 

Dokumento priedai:
1-471 - VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS NARIŲ ATLYGIO UŽ TEIKIAMAS NEMATERIALAUS POBŪDŽIO (INTELEKTINES) PASLAUGAS TAISYKLĖS
1-471 - VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS NARIO ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
Į pradžią