Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-545 2012-05-02
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 2 d. Nr. 1-545

Vilnius

 

            Neteko galios 2016 03 23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-378 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamų (priimamų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo taisyklių tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1571 - 2013-12-11
DĖL TARYBOS 2012-05-02 SPRENDIMO NR. 1-545 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-378 - 2016-03-23
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
Į pradžią