Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-77 2013-02-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2013 m. vasario 28 d. Nr. 40-77

Vilnius

 

Neteko galios 2013 08 09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 40-291 „Dėl administracijos direktoriaus 2013-02-28 įsakymo Nr. 40-77 „Dėl Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-291 - 2013-08-09
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-02-28 ĮSAKYMO NR. 40-77 „DĖL TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Į pradžią