Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1571 2013-12-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2012-05-02 SPRENDIMO NR. 1-545 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2012-05-02 SPRENDIMO NR. 1-545 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2013 m. gruodžio 11 d. Nr. 1-1571

Vilnius

 

            Neteko galios 2016 03 23 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-378 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamų (priimamų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo taisyklių tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-378 - 2016-03-23
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
Į pradžią