Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1762 2014-04-02
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO ŠACHMATŲ IR ŠAŠKIŲ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS DVIKOVĖS SPORTO ŠAKŲ MOKYKLOS, VILNIAUS GIMNASTIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS VANDENS SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS ,,SIETYNO“ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS OLIMPINIO SPORTO CENTRO <br> REORGANIZAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO ŠACHMATŲ IR ŠAŠKIŲ SPORTO MOKYKLOS,  VILNIAUS DVIKOVĖS SPORTO ŠAKŲ MOKYKLOS, VILNIAUS GIMNASTIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS VANDENS SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS ,,SIETYNO“ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS OLIMPINIO SPORTO CENTRO 
REORGANIZAVIMO

 

2014 m. balandžio 2 d. Nr. 1-1762

Vilnius

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  44 straipsnio 2 ir 6 dalimis,  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d.  sprendimu Nr. 1-1595 „Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus miesto biudžetines sporto mokymo įstaigas“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Reorganizuoti iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.:

1.1. biudžetinę įstaigą  Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklą prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“;

1.2. Vilniaus dvikovės sporto šakų mokyklą, Vilniaus gimnastikos sporto mokyklą, Vilniaus vandens sporto mokyklą, Vilniaus ,,Sietyno“ sporto mokyklą, Vilniaus lengvosios atletikos mokyklą, Vilniaus olimpinį sporto centrą sujungiant jas į naują juridinį asmenį Vilniaus miesto sporto centrą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokykla, Vilniaus dvikovės sporto šakų mokykla, Vilniaus gimnastikos mokykla, Vilniaus vandens sporto mokykla, Vilniaus ,,Sietyno“ sporto mokykla, Vilniaus lengvosios atletikos mokykla, Vilniaus olimpinis sporto centras  po reorganizavimo baigs veiklą;

2.2. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos ugdymo procesą organizuos patalpose:

2.2.1. Vilniaus miesto sporto centras  – Kauno g. 43;

2.2.2. Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ –  Žygio g. 46.

  3. Patvirtinti pridedamus:

3.1. biudžetinių  įstaigų Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos ir Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ reorganizavimo sąlygas;

3.2. biudžetinių įstaigų Vilniaus dvikovės sporto šakų mokyklos, Vilniaus gimnastikos mokyklos, Vilniaus vandens sporto mokyklos, Vilniaus ,,Sietyno“ sporto mokyklos, Vilniaus lengvosios atletikos mokyklos, Vilniaus olimpinio sporto centro reorganizavimo sąlygas;

3.3. biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro nuostatus;

3.4  biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ nuostatus.

  4. Skirti Vilniaus lengvosios atletikos mokyklos direktorių Marių Jukonį biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro  vadovu, laikinai einančiu šios įstaigos direktoriaus pareigas, iki konkurso būdu bus paskirtas šios įstaigos vadovas.

5. Įgalioti:

5.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių  sudaryti su šio sprendimo 4 punkte nurodytu asmeniu terminuotą (iki biudžetinės įstaigos vadovas bus atrinktas konkurso būdu) darbo sutartį, joje numatant 40,56 (keturiasdešimt ir penkiasdešimt šešių šimtųjų)  bazinės mėnesinės algos dydžio (neatskaičius mokesčių) mėnesinį darbo užmokestį už 8 valandų darbo dienos trukmę;

5.2.  biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ ir biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro direktorius pasirašyti įstaigų nuostatus ir ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo biudžetinės įstaigos Vilniaus sporto mokyklos ,,Tauras“ ir biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro nuostatų  pasirašymo pateikti šį sprendimą ir pasirašytus nuostatus registruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

6. Įpareigoti biudžetinių įstaigų Vilniaus dvikovės sporto šakų mokyklos, Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos, Vilniaus gimnastikos mokyklos, Vilniaus vandens sporto mokyklos, Vilniaus ,,Sietyno“ sporto mokyklos, Vilniaus lengvosios atletikos mokyklos, Vilniaus olimpinio sporto centro direktorius apie mokyklų  reorganizavimą raštu pranešti kiekvienam sportininkui  ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.

7. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui įstatymų nustatyta tvarka atlikti visus su Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokyklos, Vilniaus dvikovės sporto šakų mokyklos, Vilniaus gimnastikos mokyklos, Vilniaus vandens sporto mokyklos, Vilniaus ,,Sietyno“ sporto mokyklos, Vilniaus lengvosios atletikos mokyklos, Vilniaus olimpinio sporto centro reorganizavimu susijusius veiksmus.

8. Nustatyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius yra atsakingas už šio sprendimo vykdymą.

 

 

Meras                                                                                                                                Artūras Zuokas

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1762 - DĖL VILNIAUS MIESTO ŠACHMATŲ IR ŠAŠKIŲ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS DVIKOVĖS SPORTO ŠAKŲ MOKYKLOS, VILNIAUS GIMNASTIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS VANDENS SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS ,,SIETYNO“ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS OLIMPINIO SPORTO CENTRO REORGANIZAVIMO (PRIEDAS)
1-1762 - DĖL VILNIAUS MIESTO ŠACHMATŲ IR ŠAŠKIŲ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS DVIKOVĖS SPORTO ŠAKŲ MOKYKLOS, VILNIAUS GIMNASTIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS VANDENS SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS ,,SIETYNO“ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS OLIMPINIO SPORTO CENTRO REORGANIZAVIMO (PRIEDAS)
1-1762 - DĖL VILNIAUS MIESTO ŠACHMATŲ IR ŠAŠKIŲ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS DVIKOVĖS SPORTO ŠAKŲ MOKYKLOS, VILNIAUS GIMNASTIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS VANDENS SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS ,,SIETYNO“ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS OLIMPINIO SPORTO CENTRO REORGANIZAVIMO (PRIEDAS)
1-1762 - DĖL VILNIAUS MIESTO ŠACHMATŲ IR ŠAŠKIŲ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS DVIKOVĖS SPORTO ŠAKŲ MOKYKLOS, VILNIAUS GIMNASTIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS VANDENS SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS ,,SIETYNO“ SPORTO MOKYKLOS, VILNIAUS LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS, VILNIAUS OLIMPINIO SPORTO CENTRO REORGANIZAVIMO (PRIEDAS)
Į pradžią