Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-154 2014-05-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-20 ĮSAKYMO NR. 40-79<br> „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-20 ĮSAKYMO NR. 40-79

 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

  2014 m. gegužės 29 d. Nr. 40-154

Vilnius

 

  K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą ir išdėstau 133 punktą taip:

  „133.     Atsakymų projektus, rengiamus nagrinėjant ir teikiant pastabas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministrų įsakymų ir kitų teisės aktų projektų būtina suderinti su Savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus Teisėkūros poskyriu likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki atsakymo pateikimo dienos tais atvejais, kai projektuose siūloma nustatyti naujas, panaikinti esamas arba iš esmės pakeisti Savivaldybės funkcijas ar jų vykdymo tvarką, taip pat kitais atvejais, kai turi esminės įtakos Savivaldybės interesams. Atsakymų projektus, rengiamus atsakant į prokuratūros, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Vyriausybės atstovo, kitų savivaldybių veiklą kontroliuojančių institucijų ar įstaigų paklausimus, būtina suderinti su Teisės departamentu likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki atsakymo pateikimo termino dienos. Atsakymų projektų nereikia derinti tais atvejais, kai prašoma pateikti tik dokumentų kopijas, nereikalaujant atskiro paaiškinimo Šia tvarka Teisės departamentui neteikiami derinti ir Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus dokumentai.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

Į pradžią