Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-2035 2014-10-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2011-06-28 SPRENDIMO NR. 1-97 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-06-28 SPRENDIMO NR. 1-97 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 8 d. Nr. 1-2035

Vilnius

 

            Neteko galios 2015 04 29 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-10 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų sudėčių tvirtinimo“.

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-10 - 2015-04-29
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO
Į pradžią