Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-10 2015-04-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 29 d. Nr. 1-10

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose vienintelė visų akcijų savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė,  kolegialių priežiūros organų – stebėtojų tarybų  sudėtis (1 priedas).

2. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių,  kuriose Vilniaus miesto savivaldybė nėra vienintelė akcininkė, Vilniaus miesto savivaldybės siūlomų kandidatų į stebėtojų tarybų narius sąrašą (2 priedas).

 3. Nustatyti, kad:

 3.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai, atstovaudami Vilniaus miesto savivaldybei, bendrovių stebėtojų tarybose gali veikti išimtinai tik Vilniaus miesto savivaldybės naudai ir privalo vengti privačių ir viešųjų interesų konflikto;

 3.2. viešuosius ir privačius interesus pažeidęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys privalo nedelsdamas atsistatydinti iš stebėtojų tarybos nario pareigų;

 3.3. šis sprendimas 1 priede nurodytų bendrovių atžvilgiu yra prilyginamas visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimams  dėl  stebėtojų tarybų  išrinkimo.

            4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 1-97
„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų sudėčių tvirtinimo“;

4.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 1-364    „Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-97 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo“;

4.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 17 d. sprendimą Nr. 1-857       „Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-97 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo“;

4.4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. 1-991       „Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-97 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo“;

4.5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. 1-1134 „Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-97 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo“;

4.6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. 1-1627 „Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-97 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo“;

4.7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. sprendimą Nr. 1-2035 „Dėl Tarybos 2011-06-28 sprendimo Nr. 1-97 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų sudėčių tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. balandžio 29 d.

sprendimo Nr. 1-10

1 priedas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIOSE VIENINTELĖ VISŲ AKCIJŲ SAVININKĖ YRA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, KOLEGIALIŲ PRIEŽIŪROS ORGANŲ – STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖTYS

 

Eil. nr.

Bendrovės pavadinimas

Vilniaus miesto savivaldybės valdoma akcijų dalis (proc.)

Kolegialaus priežiūros organo –

stebėtojų tarybos – sudėtis

1.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“

100

Išrinkti 7 narius:

1. Renata Cytacka

2. Kasparas Adomaitis

3. Vincas Jurgutis

4. Zbigniev Maciejevski

5. Skirmantas Tumelis

6. Gediminas Rudžionis

7. Liutauras Stoškus

2.

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

100

Išrinkti 7 narius:

1. Edita Tamošiūnaitė

2. Romualda Poševeckaja

3. Vytautas Mitalas

4. Andrius Katinas

5. Gintautas Paluckas

6. Vincas Jurgutis

7. Bronius Cicėnas

3.

UAB „Grinda“

100

Siūlyti 7 narius:

1. Jaroslav Kaminski

2. Vaidas Kukarėnas

3. Rita Balčiūnienė

4. Gžegoš Sakson

5. Miroslavas Monkevičius

6. Andrius Katinas

7. Marius Skarupskas

 

4.

UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“

100

Sudaryti iš 5 narių:

1. Vytautas Mitalas

2. Andrius Katinas

3. Mark Adam Harold

4. Artur Liudkovski

5. Juozas Olekas

5.

Neteko galios.

2018 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1690 redakcija

 

2015 m. gruodžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-255 redakcija

2016 m. kovo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-406 redakcija

2016 m. liepos 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-528 redakcija

2016 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-709 redakcija

2017 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-917 redakcija

2017 m. gegužės 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-935 redakcija

2017 m. lapkričio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1209 redakcija

2017 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1265 redakcija

2018 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1690 redakcija

_____________________

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. balandžio 29 d.

sprendimo Nr. 1-10

2 priedas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIOSE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ NĖRA VIENINTELĖ AKCININKĖ, VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SIŪLOMŲ KANDIDATŲ Į STEBĖTOJŲ TARYBŲ NARIUS, SĄRAŠAS

 

 

Eil. nr.

Bendrovės pavadinimas

Vilniaus miesto savivaldybės valdoma akcijų dalis (proc.)

Kolegialaus priežiūros organo –

stebėtojų tarybos siūloma sudėtis

1.

UAB „VAATC“

74,93

Siūlyti 7 narius:

1. Linas Kvedaravičius

2. Skirmantas Tumelis

3. Mindaugas Mačernis

4. Jaroslav Kaminski

5. Marius Skarupskas

6. Gžegož Sakson

7. Vaidas Kukarėnas

2.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

99,42

Siūlyti 7 narius:

1. Rita Balčiūnienė

2. Vincas Jurgutis

3. Valerij Stankevič

4. Kasparas Adomaitis

5. Romualda Poševeckaja

6. Marius Skarupskas

7. Aleksandr Fiodorov

3.

UAB „Vilniaus vandenys“

95,41

Siūlyti 6 narius:

1. Linas Kvedaravičius

2. Renata Cytacka

3. Artur Liudkovksi

4. Vaidas Kukarėnas

5. Auksė Kontrimienė

6.  Skirmantas Tumelis

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. gegužės 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-41 redakcija

2015 m. gruodžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-255 redakcija

2016 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-709 redakcija

2017 m. balandžio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-917 redakcija

2017 m. gegužės 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-935 redakcija

2017 m. lapkričio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1209 redakcija

2017 m. lapkričio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1218 redakcija

2017 m. gruodžio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1265 redakcija

 

 

 

 

 

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-41 - 2015-05-13
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-255 - 2015-12-02
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-406 - 2016-03-23
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-528 - 2016-07-05
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-709 - 2016-11-23
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-917 - 2017-04-25
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-935 - 2017-05-17
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1209 - 2017-11-07
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1218 - 2017-11-22
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1265 - 2017-12-07
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1690 - 2018-08-29
DĖL TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMO NR. 1-10 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDĖČIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią