Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-170 2015-06-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-20 ĮSAKYMO NR. 40-79<br> „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-20 ĮSAKYMO NR. 40-79

 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

             2015 m. birželio 17 d. Nr.   40-170

Vilnius

 

 

  P a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo     20 d. įsakymu Nr. 40-79 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą 481 punktu:

„481. Apie galimas korupcijos apraiškas Savivaldybėje gyventojai gali anonimiškai informuoti Pasitikėjimo telefonu, kurio numeris viešai skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje. Pasitikėjimo telefonu gautą informaciją registruoja ir nagrinėja  Personalo departamento Etikos ir nusižengimų tyrimų skyriaus specialistai, atsižvelgdami į Reglamento 48 punkte nustatytus aptarnavimo telefonu reikalavimus.

Pasitikėjimo telefonu gauti pranešimai fiksuojami elektroninėje laikmenoje. Jų pagrindu gali būti inicijuotas tarnybinis ar kitoks patikrinimas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo (darbuotojo), Savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos, įmonės, organizacijos vadovo atžvilgiu.“

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią