Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-378 2016-03-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 23 d. Nr. 1-378

Vilnius

 

Neteko galios 2017 11 22 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1224 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamų (priimamų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo taisyklių tvirtinimo“.

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-916 - 2017-04-25
DĖL TARYBOS 2016-03-23 SPRENDIMO NR. 1-378 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1224 - 2017-11-22
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ (PRIIMAMŲ) TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
Į pradžią