Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-631 2016-09-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2016-05-11 SPRENDIMO NR. 1-445 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2016-05-11 SPRENDIMO NR. 1-445 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. 1-631

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366 patvirtintu Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

            Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2017 m. kovo 1 d.“

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią