Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-632 2016-09-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO <br> SPORTO CENTRO OLIMPINĖS PAMAINOS GRUPES IR UGDYMO JOSE<br> TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO

SPORTO CENTRO OLIMPINĖS PAMAINOS GRUPES IR UGDYMO JOSE

TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. 1-632

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
8 ir 29 punktais, ir Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Sportininkų priėmimo į biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto sporto centro olimpinės pamainos grupes ir ugdymo jose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 30-491 ,,Dėl Sportininkų priėmimo į Vilniaus olimpinį sporto centrą tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. Pavesti Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-632 - DĖL SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO OLIMPINĖS PAMAINOS GRUPES IR UGDYMO JOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
1-632 - DĖL SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO OLIMPINĖS PAMAINOS GRUPES IR UGDYMO JOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-632 - DĖL SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO OLIMPINĖS PAMAINOS GRUPES IR UGDYMO JOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
1-632 - DĖL SPORTININKŲ PRIĖMIMO Į BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO OLIMPINĖS PAMAINOS GRUPES IR UGDYMO JOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią