Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2526 2016-11-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2005-07-20 SPRENDIMO NR. 1-890 „DĖL ASMENŲ, DIRBANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL TARYBOS 2005-07-20 SPRENDIMO NR. 1-890 „DĖL ASMENŲ, DIRBANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

 2016 m. lapkričio 14 d. Nr.  30-2526

Vilnius

 

 

T e i k i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Tarybos
2005-07-20 sprendimo Nr. 1-890 „Dėl Asmenų, dirbančių  Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią