Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-685 2017-03-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 2017 m. kovo 30 d. Nr.  30-685

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ ir siekdama tinkamai organizuoti statinių naudojimo priežiūrą Vilniaus mieste:

1. Tvirtinu Statinių naudojimo priežiūros taisykles (pridedama).

2.Laikau netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 30-3983 „Dėl Statinių naudojimo priežiūros taisyklių tvirtinimo“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-685 - DĖL STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią