Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-896 2017-04-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ APSAUGOS IR TVARKYMO REGLAMENTŲ INDIVIDUALIŲ BYLŲ IR TVARKYMO REGLAMENTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ APSAUGOS IR TVARKYMO REGLAMENTŲ INDIVIDUALIŲ BYLŲ IR TVARKYMO REGLAMENTO TVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 25 d. Nr. 1-896

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 56 „Dėl Savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto tarybos 1996 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 129 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo“, Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-393, ir vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. eI-7724-208/2015 bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-967-502/2016, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti (pridedamus):

1.1.  Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų apsaugos
ir tvarkymo reglamentų individualias bylas;

1.2.  Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų apsaugos
ir tvarkymo reglamentą.

2.   Pakeisti Vilniaus miesto tarybos 1996 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. 129
„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo“:

2.1.             išdėstyti 3 punktą taip:

„3. Paskelbti saugotinais objektus, nurodytus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje saugomų gamtos paveldo objektų sąraše, pagal 2 priedėlį.“;

2.2.             išdėstyti 2 priedėlį nauja redakcija (pridedama).

3.   Nustatyti, kad:

3.1.    už sprendimo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas. Sprendimo vykdymą turi kontroliuoti Miesto plėtros departamento direktorius;

3.2.  E. miesto departamentas skaitmenines inventorizuotų gamtos paveldo objektų nuotraukas ir trumpus aprašymus turi patalpinti Vilniaus miesto savivaldybės interaktyviajame žemėlapyje;

3.3.  planavimo organizatorius skaitmenines inventorizuotų gamtos paveldo objektų nuotraukas turi pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, kad būtų patalpintos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-896 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ APSAUGOS IR TVARKYMO REGLAMENTŲ INDIVIDUALIŲ BYLŲ IR TVARKYMO REGLAMENTO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-896 - DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ APSAUGOS IR TVARKYMO REGLAMENTŲ INDIVIDUALIŲ BYLŲ IR TVARKYMO REGLAMENTO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią