Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-965 2017-05-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2015-04-15 SPRENDIMO NR. 1-2364 „DĖL TERITORIJŲ PRISKYRIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2015-04-15 SPRENDIMO NR. 1-2364 „DĖL TERITORIJŲ PRISKYRIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO

 

2017 m. gegužės 31 d.   Nr. 1- 965

Vilnius

 

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 7 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

           1. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. 1-2364 „Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“.

         2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui nuo 2017 m. gegužės 1 d.  tvirtinti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms priskirtas teritorijas.

         3. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių užtikrinti teritorijų priskyrimo nepertraukiamumą.

         4. Pavesti Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią