Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-973 2017-05-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 31 d.   Nr. 1-973

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
8 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
6 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 1-526  patvirtintų Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų 4 punktu, Vilniaus  miesto  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą tokios sudėties:

Augis Gučas __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas;

Gražina Kirdeikienė __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė;

Irena Kliobavičiūtė __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė;

Aušrelė Racevičienė __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė;

dr. Linas Girlevičius __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas;

Robertas Zilinskas __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas;

Irena Sakalauskaitė __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė;

Giedrė Filipavičienė __  nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė;

Rimas Grigas __  nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas;

Jakovas Mendelevičius __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas;

Viltė Janušauskaitė __  nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią