Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-386 2017-07-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-20 ĮSAKYMO NR. 40-79<br> „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-20 ĮSAKYMO NR. 40-79

„DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

 2017 m. liepos 28 d. Nr. 40-386

Vilnius

 

 

P a p i l d a u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 40-79 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą punktu ir išdėstau jį taip:

„9¹. Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius organizuoja ir užtikrina Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų aptarnavimą Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų klausimais. Asmenys aptarnaujami išankstinės registracijos tvarka ir be išankstinės registracijos (eilės tvarka). Išankstinės registracijos tvarka aptarnaujami asmenys, užsiregistravę į priėmimą informacinėje sistemoje (kalendoriuje) internetu sis.vilnius.lt arba bendruoju asmenų aptarnavimo telefonu, kuris skelbiamas Savivaldybės interneto svetainės puslapyje. Pirmumo teise aptarnaujami į priėmimą registruotu laiku atvykę asmenys. Asmeniui neatvykus registruotu laiku ar pavėlavus, aptarnaujami asmenys pagal elektroninę eilių valdymo sistemą (Kauno g. 3) arba atvykę neužsiregistravę (eilės tvarka kitose Socialinių išmokų skyriaus asmenų aptarnavimo vietose) asmenys.“

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią