Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2314 2017-09-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO KONCEPCIJAI C IR KONCEPCIJAI D

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO KONCEPCIJAI C IR KONCEPCIJAI D

 

 2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. 30-2314

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 6 dalimi ir Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683, ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 30-232 ,,Dėl pavedimo organizuoti Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą“,

p r i t a r i u  Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo koncepcijai C ir koncepcijai D.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią